Histologické vyšetrenia

Cytologické a histologické vyšetrenie

Vyšetrenie pôvodu tumorov má pre nás veľký význam pri stanovení prognózy ochorenia a jej terapiu. Vzorky zasielame na špeciálne patologické pracoviská.

Vyšetrenie krvi a moču

Kompletné biochemické, endokrinologické a hematologické vyšetrenie krvi, analýza močového sedimentu, močových kameňov, fyzikálne vyšetrenie moču, vyšetrenie stolice na endoparazity, bakteriologické kultivácie všetkých telesných tekutín aj so stanovením citlivosti na antibiotiká. Serologické krvné testy zamerané na stanovenie hladiny protilátok, PCR metódy, antigénne rýchlotesty.

Ďalšie vyšetrenia