Interná medicína

Základom dobrej diagnostiky je podrobný odber anamnézy od majiteľa a dôkladné klinické vyšetrenie pacienta, následné stanovenie diagnostického plánu. ten prekonzultujeme s majiteľom, ktorý sa rozhodne, ktoré nami doporučené vyšetrenia môžeme aj zrealizovať.

Urobíme odber a vyšetrenie krvi, odber vzoriek moča, stolice, posluchom vyšetríme srdce, pluca a brušnu dutinu, prípadne doplníme o RTG vyšetrenie resp. sonografické vyšetrenie. Samozrejmosťou je zavedenie vnutrožilového katetra a podávanie infuznych roztokov.