Babezioza u psa je parazitárne ochorenie prenosné z kliešťov.Prejaví sa náhlou apatiou,svalovou slabosťou,nechutenstvom,horúčkou,zvracaním,hnačkou,aj poruchami videnia a hlavne bledosťou slizníc a krvomočením.

Diagnostika spočíva v odbere krvi,vyšetrením krvného náteru mikroskopickým,ale aj laboratornym stanovením prítomnosti parazita pomocou špeciálnych metod.

Liečba závisí od štádia ochorenia-infúzna terapia event.aj transfúzia krvi,špeciálny liek proti parazitovi,antibiotiká a symptomatická liečba podľa aktuálneho stavu zvieraťa.Prognoza je dobrá v prípade včasného stanovenia správnej diagnózy.

Preventívne nezabúdajme na aplikáciu kvalitných a overených antiparazitárnych prípravkov a na 2 vlny masívneho výskytu kliešťov-na jar a na jeseň.

Pre tých skôr narodených,ktorí si ešte pamätaju Joy Adamsonovú a jej príbeh o levici Else,podľa knihy aj levica uhynula na babeziozu.