Čipovanie psov povinné!!!

ČIPOVANIE PSOV:

Od 1.9.2018 musia byť začipované všetky psi narodené PO 31.8.2018 a to najneskôr do veku 12 týždňov.

Psi narodené DO 31.8.2018 budú mať prechodné obdobie a musia byť začipované do 31.10.2019.Ak by ale menili majiteľa alebo šli do útulku,musia byť začipované pri tejto zmene.Psi,ktoré cestujú do zahraničia musia byť začipované bez ohľadu na dátum ich narodenia a musí im byť vydaný aj pas spoločenského zvieraťa.

Každú zmenu vlastníctva psa alebo jeho úhyn je vlastník povinný nahlásiť veterinárnemu lekárovi do 21 dní.

Vytvoril sa nový centrálny register spoločenských zvierat a pri evidencii čipovaných zvierat už budeme potrebovať rodné číslo vlastníka.Čiže kto svoje rodné číslo nevie,musí sa preukázať u veterinára pri čipovaní psa svojim občianskym preukazom.

Všetky tieto povinnosti pre vlastníkov psov a aj pre veterinárnych lekárov vyplývajú z novely zákona o veterinárnej starostlivosti,sú teda právnou normou.

Doporučujeme majiteľom,ktorých psíci sú už čipované,aby si evidenciu čipu ich psa overili v centrálnom registri-na webovej stránke www.crsz.sk

Ukáže sa im tam možnosť „zadať čip“ a čipové číslo majú psi uvedené vo veterinárnom preukaze alebo pase spoločenských zvierat.Mohlo sa stať,že pri hromadnom čipovani v minulosti nebol ich miláčik do systému nedopatrením „nahodený“.Takúto skutočnosť pri najbližšej návšteve veterinár overí.Sme povinní preregistrovať aj majiteľov psov v minulosti čipovaných zvierat do nového registra,teda pod rodným číslom,to sa bude vykonávať postupne,pri vakcinácii proti besnote.

Samotného čipovania sa majitelia obávať nemusia,na trhu sú už ozaj kvalitné,malinké čipy, úkon je podobný očkovaniu.