Euthanázia:

V živote každého majiteľa zvieratka príde čas rozlúčky.

Dĺžka života našich štvornohých miláčikov je oveľa kratšia,ako sme schopní akceptovať.Pokiaľ zviera trpí nevyliečiteľným ochorením a limity našej pomoci sú vyčerpané,majiteľovi doporučíme euthanáziu.Vysvetlíme,ako to bude prebiehať a dáme  absolutné záruky,že  zvieratko nebude trpieť.

Každé zviera je uvedené do hlbokého anestetického spánku liekmi-anestetikami,ktoré používame pri operačných zákrokoch,zaspávanie aj spánok je pokojný a keď je dostatočne hlboký,vnútrožilovo podáme vysokú dávku na euthanáziu určeného prípravku,ktorý humánnym spôsobom zastaví činnosť mozgu a následne dýchanie a srdce.

Nikdy neutrácame zdravé zvieratá.Euthanázia musí mať  medicínske dôvody.

Čo robiť s uhynutým zvieratkom?

Máte možnosť využiť zvieracie krematóriá,ktoré vedia zariadit aj odvoz zvieratka do krematória a následné zaslanie popola cez kuriérsku službu.

Tiež môžete svoje zvieratko pochovať na zvieracom cintoríne v Lučenci.

Alebo odovzdať telo zvieratka prostredníctvom asanačnej spoločnosti.

Úhyn zvieratka vždy treba nahlásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi,ktorý ho odhlási z databázy čipov a tiež na príslušný mestský alebo obecný úrad.