Pľúcny parazit už aj na Slovensku:

Tento druh parazita,známy aj ako Francuzsky červ začína byť výzvou pre veterinára.Patrí medzi Nematody .Jeho medzihostiteľom su slimáky-aj s ulitou,aj bez a paratenickým hostiteľom môžu byť aj žaby.Psy a lišky sa nakazia priamou konzumáciu medzihostiteľov ale v podozrení su aj ich výlučky-slizová stopa,kedy pri olizovaní trávy môže dôjsť ku nakazeniu.Ochorenie nemá zoonotický potenciál.

Vývojový cyklus začína prijatím larvy  definitívnym hostiteľom-psami a líškami  a diagnostika ochorenia spočíva v identifikácii lariev  v stolici alebo spúte.Limitom laboratornej diagnostiky je veľmi nepravidelné vylučovanie lariev a tak aj negatívny výsledok testov pri vysokom klinickom podozrení na ochorenie nie je prekážkou v terapii tohto ochorenia.

A to boli aj naše klinické prípady,kde opakované vyšetrenia stolice odoberanej   3x za sebou boli negatívne,ale klinické príznaky boli veľmi intenzívne.

Zaujímavosťou bol vyšší výskyt v zimných a jarných mesiacoch,je to sposobené tým,že trvá aj 12O dní,kým sa klinické príznaky objavia,aj to treba majiteľovi vysvetliť,ak mu v decembri tvrdíme,že sa pes nakazil od slimáka.

Príznaky,ktoré sme zaznamenali u našich pacientov podozrivých z verminozneho ochorenia pľúc boli-extrémny,dusivý kašeľ s výhozom malého množstva spúta,obojstranná hyperémia spojiviek,PU/PD,slabosť až synkopy,netolerancia záťaže,nechutenstvo a následná strata hmotnosti,laboratorne vyšetrenie krvi len  u 1 pacienta ukázalo eozinofíliu.

RTG vyšetrenie pľúc u  4 pacientov poukazovalo na alveolárny,intersticiálny alebo zmiešaný vzor,narušenie alveolárnej architektury.

Auskultačné vyšetrenie u 2 pacientov bolo výrazne patognomické,s prítomnosťou vlhkých chrapotov,u ostatných pacientov sa kašeľ provokoval už jemným stlačením trachey.Srdce bolo ťažšie objektívne  auskultovať.

Všetkým pacientom,kde vzhľadom na priebeh a RTG nálezy vzniklo podozrenie na verminozny- pôvod dusivého kašľa sme aj napriek negatívnym laboratornym vyšetreniam stolice aplikovali prípravok Advocate v 14 dnových intervaloch-2x alebo 3x  alebo až 6x za sebou.Prvé náznaky zlepšenia boli u všetkých pacientov už týžden po podaní 1.dávky.

Najzaujímavejším prípadom bol mladý –asi 8 mesačný nemecký ovčiak,importovaný z Maďarska,kde intenzita príznakov bola tak silná,že sme sa obávali aj úhynu,na terapiu antibiotikami nereagoval,po RTG vyšetrení sme mu aplikovali prípravok Advocate 3x v 14 dňových intervaloch a návrat do kondície u mladého psa bol rýchly.

Aj ked sa možno diagnostická terapia ochorenia primárne nejaví ako najexaktnejšia,pri vysokom klinickom podozrení na ochorenie spôsobené Angiostrongylom treba konať.S majiteľmi sme vždy prebrali úskalia falošne negatívnych laboratornych vyšetrení,opreli sa o klinické príznaky,poučili sme ich,čo od terapie očakávame a napriek tomu,že naša diagnoza bola v rovine suspekcie-len podozrenia,súhlasili s použitím antiparazitárnej terapie.

Je pravdepodobné,že počty prípadov tohto ochorenia budú mať stúpajúci charakter a musíme byť aj na tieto donedávna u nás nepoznané diagnozy pripravení.

V spolupráci s Parazitologickým ústavom SAV  v Košiciach sme rozvinuli kampan na diagnostiku výskytu Angiostrongylozy u poľovných psov v našich regionálnych poľovníckych združeniach,sme ale sklamaní nezáujmom majiteľov psov,ktorí nevyužili ani bezplatnú možnosť diagnostiky,zrejme  neatraktívny zber trusu je limitom tohto vyšetrenia.

Edukácia majiteľov je aj v našich rukách a tak aj ked toho času pri vyšetrení nie je veľa,informujme ich o ochoreniach,ktoré sme doteraz považovali za exotické.A budme v strehu.

A na záver -viete,prečo má čert kruhy pod očami?Lebo čert NIKDY nespí.